Realizace inženýrských sítí

Za pomoci drobné i těžké mechanizace jsme schopni zajistit též veškeré práce a činnosti v souvislosti s realizací inženýrských sítí. Jedná se především o tyto oblasti:

  • splašková a dešťová kanalizace
  • vodovodní řady
  • elektro přípojky
  • plynovody
  • horkovody
  • přeložky veškerých inženýrských sítí

Samozřejmostí jsou doprovodné služby jako provedení geodetického zaměření provedených prací, realizace dokončovacích prací včetně pokládky dlažby, chodníků a úpravy komunikací.

Top